LiveMarvelouz

onze Missie

Waar we in geloven en wat we willen bereiken

Wereldburgers

Wat we in Europa doen, heeft invloed op andere delen in de wereld en vice versa.

We staan met elkaar in verbinding en we hebben invloed op elkaar en de ontwikkelingen in de wereld. Steeds vaker kunnen we ervaren hoe groot de invloed van ons gedrag is op onze medemens en omgeving. Enerzijds zijn we angstig voor de impact van zulke gebeurtenissen, maar anderzijds ervaren we de kracht om veranderingen mogelijk te maken. Door stil te staan bij de bijdrage die we zouden kunnen en willen hebben, kunnen we ook voor onszelf passende en krachtige keuzes gaan maken.

Wij denken dat we op meerdere manieren een bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording van het wereldburger zijn. Met onze e-coaching, de Family Boost en de Break Week willen we onze deelnemers hiervan ook bewust maken. Bijvoorbeeld door het aangaan van nieuwe contacten en door eigen talenten en drijfveren te (her)ontdekken. Door nieuwe ervaringen op te doen en hierbij stil te staan word je je meer bewust van de impact die je hebt op jezelf en jouw omgeving.

"IF YOU THINK YOU ARE TOO SMALL TO MAKE A DIFFERENCE, TRY SLEEPING WITH A MOSQUITO."

Dalai Lama

LiveMarvelouz

Volg je eigen levenspad

We willen dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om het pad te volgen dat het beste bij ze past.

Als je bewust stil staat bij de wensen en de mogelijkheden die je hebt en als je passende keuzes gaat maken is de kans het grootst dat je voelt dat je goed past in je eigen leven. Omdat het jouw leven is, is het anders dan dat van anderen. Daarom kan het heel verhelderend zijn om jezelf níet met anderen te vergelijken, maar je vooral te richten op datgene wat voor jou betekenis heeft en hoe jij van betekenis bent voor anderen. In onze optiek is dat een Marvelous Life en dat zouden we graag dichterbij willen brengen, juist wanneer dat niet direct vanzelfsprekend lijkt.