LiveMarvelouz

Onze Missie

Waar wij in geloven

LiveMarvelouz

Onze drijfveren

ONTDEKKEN, spelen EN VERBINDen

Met de naam LiveMarvelouz en ons logo dragen we uit waar wij voor staan en waar we plezier aan beleven. Sinds wij ons eigen roer hebben omgegooid, werken we op onze boot terwijl we nieuwe plaatsen in de wereld ontdekken. We leven zo eenvoudig en duurzaam mogelijk, vanuit verbinding met anderen en onszelf. Het is onze missie om ook anderen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen en hen verbondenheid en compassie met zichzelf en anderen te laten ervaren. We streven ernaar anderen daadwerkelijk te ontmoeten en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes op de verschillende levensgebieden.

"IF YOU THINK YOU ARE TOO SMALL TO MAKE A DIFFERENCE, TRY SLEEPING WITH A MOSQUITO."

Dalai Lama

Wereldburgers

We staan met elkaar in verbinding en we hebben invloed op elkaar en de ontwikkelingen in de wereld. Steeds vaker kunnen we ervaren wat de invloed van ons gedrag is op onze medemens en omgeving. Anderzijds ervaren we de kracht om veranderingen mogelijk te maken. Door stil te staan bij de bijdrage die we zouden kunnen en willen hebben, kunnen we ook voor onszelf passende en krachtige keuzes gaan maken.

LiveMarvelouz
LiveMarvelouz

Onze bijdrage

Met onze coach- en inspiratiereizen willen we onze deelnemers ook bewust maken van dit wereldburgerschap. Door het maken van contact, het (her)ontdekken van talenten en drijfveren en door nieuwe ervaringen op te doen word je je meer bewust van de impact die je hebt op jezelf en jouw omgeving. Via donaties en de aanvraag van beurzen willen we deelname aan een coach- en inspiratieweken ook mogelijk maken voor deelnemers die hier niet zelf de financiële mogelijkheden voor hebben.   

Anders kijken

Als je mensen uit een andere cultuur, met andere bagage of met een andere achtergrond ontmoet, dan geeft dat energie en inspiratie. Wat voor de een vanzelfsprekend is, roept bij de ander verbazing of ontzetting op. Door hierbij stil te staan wordt het gemakkelijker om anderen beter te begrijpen en meer ‘out of the box’ te denken. Je wordt je meer bewust van je normen en waarden, en de zin van jouw eigen bestaan.

LiveMarvelouz