LiveMarvelouz

onze Missie

Waar we in geloven en wat we willen bereiken

Wereldburgers

Wat wij doen, heeft invloed op andere delen in de wereld en vice versa.

We staan met elkaar in verbinding en we hebben invloed op elkaar en de ontwikkelingen in de wereld. Steeds vaker kunnen we ervaren wat de invloed van ons gedrag is op onze medemens en omgeving. Anderzijds ervaren we de kracht om veranderingen mogelijk te maken. Door stil te staan bij de bijdrage die we zouden kunnen en willen hebben, kunnen we ook voor onszelf passende en krachtige keuzes gaan maken.

Wij willen een bijdrage leveren aan de bewustwording van het wereldburger zijn. Met onze online coaching en Boostweken, zoals de Family Boost, de Loopbaan Boost en de Inspiratie Boost willen we onze deelnemers hiervan ook bewust maken. Door het aangaan van nieuwe contacten, eigen talenten en drijfveren te (her)ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen word je je meer bewust van de impact die je hebt op jezelf en jouw omgeving.

"IF YOU THINK YOU ARE TOO SMALL TO MAKE A DIFFERENCE, TRY SLEEPING WITH A MOSQUITO."

Dalai Lama

Een stichting in oprichting

We zijn bezig met het starten van een organisatie zonder winstoogmerk (NGO – Stichting) met als primair doel: zoveel mogelijk mensen toerusten om zichzelf en anderen tot hun recht te laten komen. De stichting wil mogelijkheden realiseren voor deelnemers die zelf niet de financiële mogelijkheden hebben om e-coaching of deelname aan een Boostweek te bekostigen. Via donaties en de aanvraag van beurzen willen we de deelname ook voor hen mogelijk maken. 

LiveMarvelouz
LiveMarvelouz

Anders kijken

Als je mensen uit een andere cultuur, met andere bagage of met een andere achtergrond ontmoet, dan geeft dat energie en inspiratie. Wat voor de een vanzelfsprekend is, roept bij de ander verbazing of ontzetting op. Door hierbij stil te staan wordt het gemakkelijker om anderen beter te begrijpen en meer ‘out of the box’ te denken. Je wordt je meer bewust van je normen en waarden, en de zin van jouw bestaan.