LiveMarvelouz

Stichting

Niet alleen voor onszelf

Solidair met anderen

We zijn bezig met het starten van een organisatie zonder winstoogmerk (NGO – Stichting) met als primair doel: zoveel mogelijk mensen toerusten om zichzelf en anderen tot hun recht te laten komen. De stichting wil mogelijkheden realiseren voor deelnemers die zelf niet de financiële mogelijkheden hebben om e-coaching of deelname aan de Family Boost of de Break Week te bekostigen. Via donaties en de aanvraag van beurzen willen we de deelname ook voor hen mogelijk maken. 

De komende periode verkennen we de mogelijkheden van een ANBI status, fondsen, subsidies, sponsoren en giften.

LiveMarvelouz

Wil je meedenken?

Heb jij kennis en ervaring met het starten van een sociale onderneming? En vind je het leuk om met ons mee te denken, dan komen we graag met je in contact. Laat je een berichtje achter?

LiveMarvelouz

Anders kijken is anders doen

Als je in contact komt met mensen uit een andere cultuur, met andere bagage of met een andere achtergrond kan dat energie en inspiratie geven. Datgene wat voor de een vanzelfsprekend is, blijkt bij anderen bijvoorbeeld verbazing of ontzetting op te roepen. Door hierbij stil te staan wordt het gemakkelijker om anderen beter te gaan begrijpen en meer ‘out of the box’ te denken. Bovendien word je je meer bewust van je eigen normen en waarden. Het geeft je de mogelijkheid deze te heroverwegen en te herwaarderen. Je staat stil bij de zin van jouw bestaan.